BĂNG TẢI

HIỆU SUẤT KỶ THUẬT
Chúng tôi thiết kế và chế tạo các loại băng tải công nghiệp cho khách hàng dựa trên các yêu cầu về kỹ thuật như: loại sản phẩm phải vận chuyển, năng suất (theo giờ hoặc ca máy), khoảng cách và độ cao cần vận chuyển sản phẩm..v.v. Các sản phẩm bang tải do chúng tôi cung cấp đều hoạt động bền bỉ và có thời hạn bảo hành hợp lý.