DÂY THÉP BỌC NHỰA

HIỆU SUẤT KỶ THUẬT
Đường kính lõi dây thép, độ dày mà màu sắc lớp nhựa bọc ngoài là tùy thuộc sự lựa chọn của khách hàng. Dây thép bọc nhựa được cung cấp ở dạng cuộn hoặc dạng đoạn thẳng để đáp ứng sự đa dạng về sản phẩm của khách hàng