LƯỚI HÀN GIA DỤNG

HIỆU SUẤT KỶ THUẬT
Lưới thép hàn gia dụng được sử dụng chủ yếu trong các nông trại và kinh tế hộ gia đình để làm chuồng trại chăn nuôi gia cầm, trồng rau; và sản xuất một số đồ dùng nhà bếp.