LƯỚI THÉP HÀN BỌC NHỰA

HIỆU SUẤT KỶ THUẬT
Có những ứng dụng tương tự như Lưới thép hàn gia dụng mạ kẽm dùng trong kinh tế hộ gia đình, có tính an toàn cao hơn cho người dùng và bền hơn với điều kiện thời tiết do bọc nhựa; và chúng không được sử dụng làm một số đồ dùng nhà bếp.