SẢN PHẨM

CHẾ TẠO MÁY VÀ THIẾT BỊ

Các cuộn thép của Thép Nhật Quang được nhập khẩu từ các nhà sản xuất thép chất lượng cao như POSCO, HYUNDAI, CHINA STEEL … và được gia công cắt xẻ với máy móc hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Xem sản phẩm

LƯỚI THÉP

Các cuộn thép của Thép Nhật Quang được nhập khẩu từ các nhà sản xuất thép chất lượng cao như POSCO, HYUNDAI, CHINA STEEL … và được gia công cắt xẻ với máy móc hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Xem sản phẩm

DÂY THÉP

Các cuộn thép của Thép Nhật Quang được nhập khẩu từ các nhà sản xuất thép chất lượng cao như POSCO, HYUNDAI, CHINA STEEL … và được gia công cắt xẻ với máy móc hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Xem sản phẩm

LƯỚI THÉP

Các cuộn thép của Thép Nhật Quang được nhập khẩu từ các nhà sản xuất thép chất lượng cao như POSCO, HYUNDAI, CHINA STEEL … và được gia công cắt xẻ với máy móc hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Xem sản phẩm